VVS-branschen

VVS-branschen är en stor del av byggsektorn. I dagsläget mår branschen väldigt bra – eller i alla fall de som jobbar inom VVS. Samtidigt som det finns en hög efterfrågan, råder det relativ låg tillgång på arbetskraft.

I Sverige finns det omkring 1000 st konsultföretag som jobbar inom VVS. Till det finns dessutom 2000 entreprenadföretag som specialiserar sig inom VVS. Inom VVS finns det en hel del verksamma branschorganisationer, varav en av de större är VVS Företagen.

Branschtidningar

De flesta branscher har någon form av tidskrift som representerar yrket på något vis. Inom musik är det till exempel STIM-tidningen, och inom VVS är det främst VVS Forum och Energi & Miljö.

  • VVS Forum – VVS Forum är den officiella tidningen från tidigare nämnda branschorganisation. Per år kommer tidningen ut med elva nummer, och även 2 stycken temabilagor.

VVS Forum är en av de tidningar som levererar branschnyheterna – och detta i branschens alla led. Yrkesgrupper som täcks är bland annat konsulter, fabrikanter, grossister och installatörer.

VVS Forum, kan förutom på fysisk väg, även läsas digitalt. I numren kan man läsa om i princip alla de aspekter som påverkar både dem som driver företagen och de som är anställda.

De här områdena är bland annat, tekniken, olika produkter, marknadsföring, jobbmiljö, utbildning, rekrytering, konjunktur och ekonomi.

  • Energi & miljö – Energi och Miljö har en lång historia. Ända sedan 1929 har tidningen funnits och informerat läsarkretsen om bland annat aktuella projekt och förändringar i regelverk som berör branschen. Tidning tipsar även läsaren om hur man kan göra för att effektivisera energi, samt om entreprenadjuridik.

Att göra karriär inom VVS

Som tidigare nämnt i texten finns det en stor efterfrågan på skicklig arbetskraft med kompetens kopplat till VVS. Att göra karriär inom branschen kräver mer eller mindre utbildning, beroende på vilket specifikt yrke man ämnar jobba med.

En av de tidigare nämnda branschorganisationerna, VVS Företagen, hävdar att det också krävs viss social kompetens för att lyckas inom yrket. De säger att den som arbetar med VVS behöver ha en förståelse för människor trygghet och välbefinnande.

De menar också att det samtidigt finns goda utvecklingsmöjligheter och att jobba självständigt, jobba med problemlösning och jobba under stor frihet är en del av att jobba med VVS.

Olika yrken i branschen

Det finns en hel del olika yrken kopplat till VVS, bland annat dessa:

  • VVS-montör
  • Industrirörmontör
  • Sprinklermontör
  • Isoleringsmontör
  • Konstruktör
  • Projektör
26 Aug 2016