Att själv byta din varmvattenberedare sparar pengar

Det finns för en husägare alltid en viss avvägning att göra innan man sätter igång med ett projekt och den initiala frågan man ska ställa sig ser ut enligt följande: kan jag göra det här själv eller mår jag bäst av att ta professionell hjälp? Svaret är naturligtvis olika och beror helt och hållet på hur mycket tid man har, hur mycket erfarenhet som finns och hur mycket man riskerar.

Generellt och lite som en tumregel så bör man vara lite extra försiktig då det kommer till  vatten och – framförallt elektricitet. Gällande det sistnämnda så är det nämligen ytterst troligt att du inte får hantera el utan behörighet och där bör du alltid se över vilka regler som gäller. El är livsfarligt och kan komma med stora skador där du riskerar både ditt hus, din egen och din familjs hälsa.

Vatten är en annan sak och innebär inte samma risk för personskador – men däremot så kan felhantering innebära kostsamma vattenskador och därför bör man dra öronen till sig lite inför ett projekt som involverar detta element. En rörmokare är inte så dyr att anlita och särskilt inte idag med tanke på Rot-avdraget.

Märk väl här; vi har full förståelse för om man vill spara pengar och genomföra saker på egen hand för att komma billigare undan. Det vi menar är att man måste vara medveten om att det finns risker och att man därför bör se till att vara ordentligt påläst och ha kött på benen innan man sätter igång. Det vi tänkte göra här är att presentera ett typiskt antingen-gör-jag-det-själv- eller-också-tar-jag-professionell-hjälp-projekt och detta i form av att byta en varmvattenberedare.

Det vi kan säga här är att att A) du sparar pengar på att göra det själv och B) det är faktiskt inte så himla svårt. Att tillägga återigen att C) en rörmokare är inte så dyr. Med detta sagt – så här byter du din varmvattenberedare:

 

Viktigt att tänka på vid byte av varmvattenberedare

 Börja med en skiss där du involverar allt från mått, röranslutningar, kopplingar, varmvattenberedarens vattenanslutningar. Tänk på säkerhetsavstånd och räkna med att anod och avtappningsventil ska vara lätta att nå och därmed lättillgängliga.

  • Har du – liksom de flesta – en varmvattenberedare som ska sitta på väggen så kan du börja med att montera väggfästen. Detta enligt din egen skiss samt genom att följa bruksanvisningen. Därefter så hänger du upp varmvattenberedaren i fråga.
  • Rör med en diameter om 15 millimeter ska anslutas till klämringskopplingarna i beredarens ventilpaket. Ett rör för ingående vatten, ett rör för det utgående varmvattnet och ett till själva säkerhetsventilen (det senare bör om möjligt dras till en golvbrunn)
  • Fyll på med vatten i beredaren så fort rören är inkopplade.

Klart? Ja, men med vissa förbehåll. Det här bör du nämligen tänka på också:

  • Installera alltid en separat säkerhetsventil på den inkommande kallvattenledningen
  • Installera en backventil. Den gör att vattnet från beredaren förhindras att tryckas tillbaka in i kallvattenledningen.
  • Du bör ha en säkerhetsventil som släpper ut vattnet vid högt tryck
  • Placera säkerhetsventilen på det inkommande röret – det gör att den undviker att släppa ut kokhett vatten.
  • Blandventil ska du placera på utgående varmvattenledning så att det heta vattnet kan blandas med kallt vatten och därigenom ge en lämplig temperatur på vattnet som leds till tappställena.