Vikten av bra ventilation

Att ha bra ventilation är ett måste för att förhindra att fukten ger dålig inomhusmiljö och mögelangrepp. Installera mekanisk till- och frånluftssystem är ett bra sätt ur flera aspekter.

Något som är väldigt viktigt i alla fastigheter är bra ventilation. Dålig ventilation kan leda till mögelangrepp, dålig luft och dyra renoveringskostnader. Äldre bostäder saknar ofta tilluftsventiler och ventilerades med hjälp av självdragsventilation eftersom otätheter i byggnaden tillsammans med vädring ansågs vara tillräckligt.

Idag bygger man mer välisolerade hus för att husen ska vara så energieffektiva som möjligt. Detta gör att du bör lägga vikt på att installera tilluftsventiler vid renovering och nybyggnation. Det finns idag väldigt smarta lösningar för att både spara energi och få bra ventilation.

När det kommer till ventilation i Stockholm och storstadsregionerna finns det gott om val för hjälp med installationer om man inte vill ge sig på det själv. Tänk dock på att det är krav på att ventilationssystem ska besiktigas.

Ventilation och energibesparing

Det finns tre olika typer av ventilationssystem. Självdragsventilation, FX-system och FTX-system.

FX innebär att man har mekanisk frånluftsventilation med värmeväxlare för att återvinna en del av värmen. FTX innebär att det finns mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning

Det som idag är standard vid nybyggnation, och som lätt kan göras för att förbättra befintligt ventilationssystem, är FTX-system. Energibesparingarna kan bli stora och en installation betalar sig själv på kort tid. Det man bör tänka på är att skötseln av ett sådant system är mycket viktig men samtidigt enkel, filterbyten bör göras med jämna mellanrum.

10 Jun 2021