Vara snickare i Stockholm - eller på landsbygden?

Även om arbetsuppgifterna är liknande för alla snickare så skiljer det relativt mycket mellan att jobba i en miljonstad som Stockholm mot att vara verksam på en mindre ort på landsbygden. När man etablerar sig som snickare är det därmed viktigt att sätta sig in i de olika förutsättningarna för att kunna bygga upp företaget utifrån den marknad man är verksam inom.

En punkt som tydligt skiljer är hur nischad snickaren kan vara mot specifika uppdrag. De som jobbar i Stockholm har ett extremt stort kundunderlag och kan därmed välja att specialisera sig mot ett mycket smalt område. Det kan exempelvis innebära att man enbart monterar dörrar, bygger innertak osv. Genom att välja denna smala inriktning blir man snart expert inom sitt område och kan även ta sig an uppdrag som andra inte klarar av.

Mer generella jobb på landet

Detta ska ställas mot landsbygdssnickaren som måste ha ett betydligt större upptagningsområde och vara mycket bredare gällande utbud. Skulle man välja att enbart montera dörrar skulle snart antalet jobb vara så få att ekonomin inte skulle gå runt. I detta fall måste snickaren vara beredd på att kunna göra det mesta och uppdragen kommer variera kraftigt. Här handlar det alltså om en bred kunskap och en bred kundgrupp.

En annan punkt handlar om prisnivån som både styrs av utbud och efterfrågan samt den allmänna prisnivån på orten. Stockholm är en av de städer i Sverige med störst brist på hantverkare överlag. Det gäller då allt från VVS-montörer till snickare. Visserligen är antalet betydligt större än i mindre städer men sett till utbudet med ständiga nybyggnationer och ombyggnationer är utbudet av snickare extremt lågt. Detta är en av orsakerna till att priserna kan pressas uppåt.

Det andra som gör att snickare i Stockholm generellt är dyrare att anlita än på mindre orter är prisnivån överlag i större städer. Det mesta är dyrare och lönerna är ofta högre. Därmed förväntar sig inte kunderna någon pressad prisnivå.

Viktigt med en bra renommé

Ännu en punkt är marknadsföring och hur ett gott rykte förvaltas. På mindre orter sprids det mycket snabbt goda, och dåliga rykten. Skulle en snickare missköta sig tar det inte lång tid förrän väldigt många i närområdet vet det vilket resulterar i färre beställningar. I storstäder är man däremot betydligt mer anonym och varken umgås eller pratar i lika stor utsträckning med de som bor i närheten. Självklart ska hantverkare, och andra företagare, alltid vara rädd om sitt rykte men på mindre orter kan ett sämre rykte förstöra hela karriären. I Stockholm finns möjligheten att marknadsföra sig mot andra stadsdelar som bara ligger ett par hundra meter bort. Läs mer här om arbeten utförda av snickare i Stockholm.

15 Mar 2018