Vägar att finansiera badrumsrenoveringen

Hur mycket en badrumsrenovering kostar beror på flera fbadrumaktorer. Detta inte minst storlek på badrum, om man väljer kakel eller plastmatta samt om ett företag gör jobbet eller om man ska göra allt själv. De flesta väljer att anlita ett företag och då kan man räkna med att ett ”standardbadrum” kostar ca 150.000kr före ROT-avdraget.

Att lägga ut 150.000kr kontant är det få som kan göra och därmed måste badrumsrenoveringen finanserias på att sätt. Den vanligaste vägen är att låna. I detta fall är det några saker man bör tänka på.

Prioritera bolånet

Om boendet inte är belånat till mer än 85% kan man öka bolånet och få hela eller delar av badrumsrenoveringen finansierad. Detta är oftast den bästa lösningen, rent ekonomiskt, eftersom bolånet har den lägsta räntan.

Det man ska komma ihåg är att bolån från och med sommaren 2016 har amorteringskrav. Om man höjer bolånet (tar ett s.k. tilläggslån) finns två alternativ. Antingen bakas dessa lån ihop och amorteringskravet gäller för hela lånet. Det innebär att amortering måste ske varje år om belåningsgraden är mer än 50%.

Det andra alternativet är att detta tilläggslån klassas som ett separat lån. I så fall måste det tilläggslånet amorteras på maximalt 10 år. Kom alltid ihåg att fråga banken vilka regler som kommer att gälla. De ovan nämnda reglerna är de nationella reglerna kring amorteringskrav men utöver det kan banken ha egna regler som reglerar amorteringarna.

Privatlån – som övergår till bolån

Om bostaden redan är fullt belånad finns inte möjligheten att låna till badrumsrenoveringen via bolånet. I alla fall inte i ett första skede. I detta fall får man teckna ett privatlån. Dessa går att teckna upp till 500.000kr och det ytterst få badrumsrenoveringar som kostar mer än så. I jämförelse med ett bolån ges däremot här en betydligt högre ränta. Detta eftersom privatlån är lån utan säkerhet. Man bör därmed försöka ”växla över” lånet till bolånet så fort det går.

Eftersom en badrumsrenovering kostar så mycket skapas även en värdeökning på bostaden när renoveringen är genomförd. Man kan därmed teckna ett privatlån för att betala renoveringen och sedan be en mäklare komma och värdera bostaden. Till mycket stor sannolikhet är den nu värd mer än före badrumsrenoveringen genomfördes vilket skapar utrymme i bolånet.

Ex:

Bostaden var värd 1 000 000 kr innan renoveringen påbörjades. Familjen hade då ett lån på 850.000 kr vilket gör att bostaden var helt belånad. Efter att renoveringen genomförts värderar en mäklare bostaden till 1.200.000kr. Detta inte oväntat då renoveringen kostade ca 150.000kr och många uppskattar att ha renoveringen klar när de flyttar in. Nu har det skapats en möjlighet att öka bolånet med 170.000kr. Totalt får alltså bostaden belånas till 1.020.000 kr.

Enbart privatlån

Den sista vägen är att enbart teckna privatlån för att finansiera badrumsrenoveringen. Trots den högre räntekostnaden kan det vara värt för att få ett badrum man trivs i och kommer att njuta av många år framöver.

22 Mar 2017