Vad händer efter domen om fjärrvärme?

Ett mål - och en dom - som flugit över huvudet på den stora allmänheten handlar om Växjö och striden mellan fjärrvärme och andra alternativ såsom exempelvis bergvärme. Som villaägare så har man fler val att göra än vad man har som bostadsrättsägare; man kan på egen hand fatta beslut som rör den egna bostaden och därmed också påverka sina egna kostnader och få en bättre ekonomi.

Det är givet; vill man som villaägare i Stockholm byta energikälla från fjärrvärme till bergvärme så är det också någonting man får göra. Det beslutet kan nämligen leda till att man sparar in 80 % av den årliga uppvärmningskostnaden, att man får ett bekvämare alternativ och att man dessutom minskar på utsläppen av koldioxid. Idel fördelar med bergvärme således - förutsatt att man har rätt förutsättningar, att man anlitat rätt företag för borrning och installation samt att man valt rätt bergvärmepump så är det ett riktigt bra alternativ som också många villaägare i Stockholm redan upptäckt.

Strider Växjö mot den fria konkurrensen?

Vi byter ut Stockholm mot Växjö och återkopplar till den dom som vi inledde texten med. I Växjö så gick nämligen kommunen in och styrde valet för villaägare. Åtminstone de som planerat att bygga på på mark tillhörande kommunen; dessa blev också tvungna att ansluta sig till den lokala fjärrvärmen. Man fick inga val att göra, helt enkelt - något som inkräktade på den fria konkurrensen och som också ledde till att kommunen drogs inför rätta av Konkurrensverket.

De flesta väntade sig en jordskredsseger för Konkurrensverket. Ingenting talade för att Växjo - som med hänvisning till olika miljömål försvarade sitt beslut om fjärrvärme och kravet på anslutning - skulle kunna vinna; man kan inte strypa den fria viljan och dessutom konkurrera ut företag inom bergvärme på detta sätt. Eller? Det kunde man.

Man måste kunna välja bergvärme i Stockholm

Till allas förvåning så beslutade man i Tingsrätten om att Växjö gjort helt rätt. Här väntar dock en överklagan - sista ordet är definitivt inte sagt. Håll med om att det är skrämmande dock. Vad skulle hända om dessa krav plötsligt fanns över hela landet.

Om du vill bygga ett hus i Stockholm och vill ha bergvärme så kan staden - kommunen - alltså gå in och styra, kräva, att du måste ha fjärrvärme. Förutsatt att Stockholm - och andra kommuner - följer Växjös exempel alltså.

Det är en skrämmande utveckling i så fall. Som villaägare så måste man få ha val att göra och en kommun ska inte gå in och så tydligt konkurrera ut företag som erbjuder andra alternativ på det här tydliga sättet.

På sajten http://www.bergvarmestockholm.com kan du läsa mer om hur bergvärme fungerar.

20 Sep 2018