Stålkonstruktioner har många fördelar

Stålkonstruktioner hör till det starkaste som finns. Dessutom är stål ett kostnadseffektivt och miljösmart material som ger flexibla, anpassningsbara lösningar.

För en konstruktör som har fått i uppdrag att konstruera något starkt och hållbart är det självklara materialvalet stål. Stora lokaler för industrier, lager eller annat uppförs idag i stort sett alltid i form av stålhallar. Om det behöver uppföras en ny bro någonstans så kan man också lita på att den kommer att utformas av stål. Det finns otaliga andra exempel där stål är lämpligast att använda.

Stål finns i väldigt många olika varianter med olika egenskaper på beroende på framställningsmetod, legeringsämnen med mera. Det är därför inte svårt att hitta en stålsort för varje given utmaning, oavsett om det gäller motstånd mot korrosion, dragstyrka, böjstyvhet eller annat.

I stålkonstruktioner återanvänds gammalt skrot

Tack vare att stål är så starkt så behövs inte så mycket material för att garantera stabilitet. Det är en fördel när det gäller att hushålla med resurser. Att mer än hälften av allt stål som produceras kommer från skrot gör saken ännu bättre. Det är därför ett miljövänligt material att använda.

Stålkonstruktioner är också alltid enkla att modifiera vid behov. Det är bara att kapa eller svetsa på nya delar. En större konstruktion av stål kan lämpligen tillverkas i delar i en verkstad för att sedan monteras samman på den plats där den ska stå. Det blir kostnadseffektivt och ger de bästa förutsättningarna för tillverkningen. I verkstaden har man nämligen moderna maskiner för bearbetning av metall. Läs mer om stålkonstruktioner här: www.stålkonstruktioner.nu

18 Aug 2022