Solcellsleverantör förverkligar din dröm

Har du drömt om att kunna förse ditt eget hus med egenproducerad el? Nu har du möjlighet att förverkliga din dröm. Ta kontakt med en solcellsleverantör.

Du bor med familjen i en villa som byggdes under 1970-talet. Då hade vi överflöd på energi och ditt hus byggdes med direktverkande el. Ingen trodde att kärnkraften skulle ifrågasättas och än mindre att reaktorer skulle ställas av. Idag vet vi bättre och samtidigt vill vi ersätta fossila bränslen med el. En ekvation som medfört högre elpriser.

För att minska era uppvärmningskostnader har ni installerat en luft-luftvärmepump. Den drivs med el. Jämfört med direktverkande el har era uppvärmningskostnader minskat med sjuttiofem procent. Men kan vi inte minska elkostnaderna och driva värmepumpen med exempelvis solel, frågar du dig.

Solcellsleverantör – elproduktion på villataket

För att reda ut om det går att installera solceller kontaktar du några solcellsleverantörer och däribland El av Sol. Tillsammans med en solcellsleverantör kan du konstatera att ditt villatak har bra lutning och ligger utmärkt till vad gäller väderstreck för att fånga in tillräckligt med solljus. Ditt tak skyms inte heller av något träd eller någon skorsten.

Du får en offert på en solcellsanläggning och kalkylen visar att den är återbetald efter cirka tio år. Eftersom anläggningen beräknas ha en livslängd på trettio år, bestämmer du dig för att investera. Nu kommer du att kunna försörja villan med egenproducerad el till stor del. Under några tidpunkter kommer anläggningen att generera el utöver vad som förbrukas. Överskottselen säljer du via det fasta elnätet till ett elhandelsbolag.

25 Feb 2023