Skaffa cisterner för din förvaring

Mycket av det som ska lagras förvaras i cisterner. Det kan vara vätskor som kemikalier eller andra råvaror, och dina cisterner måste därför hålla absolut tätt.

Hållbara cisterner är ofta tillverkade av rostfritt stål. Det ger en suverän hållbarhet så att man slipper laga rost eller täta läckor. Alla cisterner måste också vara tillverkade och ihopsvetsade efter alla konstens regler, så att de inte utgör en fara för allmänheten om de skulle gå sönder.

Med andra ord är det inte vem som helst som får svetsa ihop cisterner lite på måfå. Det ställs stora krav både på material och utförande, och det finns noga specificerade regler för allt detta. Anlita ett företag med licensierade svetsare som dessutom har koll på standarder för olika stålkvaliteter, så att du får det allra bästa.

Cisterner ska hålla länge

Stora cisterner kan innehålla olja eller frätande ämnen, och de är tänkta att hålla länge. Man ser ibland stora cisterner i hamnar eller runt fabriker. Det är därför det krävs så mycket, så att man kan lita på att de håller tätt under mycket lång tid. Stålkonstruktioner är mycket vanliga, både i byggnader och på andra ställen.

Det finns fastställda kravspecifikationer för vilket material man ska använda vid varje sorts tillämpning. Du kan låta bygga en stålbro, ett varuhus, parkeringsgarage eller cisterner. Du kan exempelvis välja att ha bärande balkar av stål i någon annan typ av byggnad. Berätta vad du vill ha gjort, så kommer stålföretaget att planera och genomföra bygget med ändamålsenliga material och metoder.

18 Aug 2022