Så genomför du badrumsrenoveringen säkert

De allra flesta väljer att anlita ett företag när badrummet ska renoveras. Orsaken är att renoveringen är betydligt mer komplex än renoveringar i andra rum i bostaden. Det finns ett flertal regler som måste följas för att försäkringen ska gälla och utförs inte arbetet korrekt är risken stor att vattenskador uppkommer.

Men oavsett om man genomför arbetet privat eller om man anlitar ett företag finns det ett flertal punkter att tänka på för att badrumsrenoveringen ska ske på ett så säkert sätt som möjligt.

Om renoveringen sker på egen hand

  • Fota processen

Ta bilder under hela renoveringsprocessen. Det handlar inte om att dokumentera badrummet före och efter själva renoveringen utan att bilder finns från varje moment av badrumsrenovering. Det är också en fördel att ta bild på alla de produkter som används så som material för fuktspärrar m.m.

Orsaken till detta är att en dokumentation då kan visas för försäkringsbolaget om en vattenskada skulle uppkomma. Om olyckan är framme kan nämligen försäkringsbolaget fråga om arbetet utförts fackmannamässigt. Med andra ord om renoveringen av badrummet skett enligt de branschregler som finns. Den som då kan visa upp dokumentationen i bilder (och kanske video) kan tydligt påvisa att så har skett. I annat fall kan ord stå mot ord vilket är betydligt sämre utgångsläge.

Om firma anlitas

  • Begär våtrumsintyg

Ett våtrumsintyg ges av företaget som genomfört badrumsrenoveringen. Det intygar att företaget har följt de gällande branschreglerna. Därmed behöver inte dokumentation ske under själva processen då intyget visar att företaget tagit detta ansvar. Vid kontakt med försäkringsbolag kan de ibland efterfråga om våtrumsintyg finns.

  • Begär slutbesiktning

En slutbesiktning ska alltid utföras efter slutfört arbete. Det kan vara en fördel om man själv är med när kvalitetsansvarig och någon från badrumsfirman genomför denna slutbesiktning. Därmed blir man mer insatt i vad besiktningen innebär och eventuella frågetecken kan snabbt rätas ut.

  • Kontrollera om de är auktoriserade och försäkrade

Något lagligt krav finns inte att en hantverkare måste vara auktoriserad för att få genomföra en badrumsrenovering. Men det är en klar fördel då det ställer krav på både kunskap och kompetens. På sakervatten.se hittas företagen inom VVS, på gvk.se de som är auktoriserade inom våtrumskontroll och på bkr.se de plattsättare i Sverige som är auktoriserade.

Utöver auktorisering bör man även kontrollera att företaget har F-skatt och har gällande försäkring.

Tänk alltid på att

  • Behåll garantier, kvitton m.m

Oavsett om det är porslin, inredning eller material för själva renoveringen som köps in så är det viktigt att spara kvitton på det som köps. Det kan vara intressant att i efterhand se hur mycket badrumsrenoveringen kostar. Skulle bostaden säljas vid ett senare tillfälle kan renoveringskostnaden dras av vid uträkningen av eventuell vinst vid bostadsförsäljningen.

Garantier ska självklart även sparas för att kunna utnyttjas den dagen något går sönder. Men spar kvitton och garantier även om de inte längre ger någon garanti. Den dagen som exempelvis badkarskranen läcker kan det vara en fördel att kunna se vilken modell det är och därmed lättare hitta reservdelar till den.

14 Nov 2016