Så går en relining till

Den som vet att de har gamla rör i sin fastighet kan med fördel göra en kontroll av dem, så att inte de springer läck, rostar och gör skada på huset. Bara tanken på vatten- eller fuktskada kan ge upphov till rysningar av fasa inför det stora arbete av reparationer och kostnader som kan rusa iväg för att reparera den skadan. Får man en vattenskada måste hela det område rivas får röret har läckt. Man måste ersätta med nytt material och se till att området kring skadan vädras ut och blir torrt innan man kan göra något annat. Och bara tanken att få fukt i huset, som i värsta fall kan leda till mögel är lika skrämmande. Mögelsporer är direkt skadliga att andas in. Har man barn i huset är det ännu värre, om de små barnlungorna får in detta, kan det skada dem riktigt illa. Då är det bättre att kontrollera rören och i möjligaste mån se till att det inte blir någon skada av gamla rör.

Be ett VVS-företag kontrollera rören

Man kan ta kontakt med ett VVS-företag, som kan hjälpa till att få en inspektion av rören. Då kan de gå in med en mini-kamera. Med hjälp av en dator kan man få bilder av kameran inuti rören. När du ser hur rören är inuti, kan du se om du behöver lägga nya rör. Att lägga nya rör innebär relativt stora kostnader. Dels är det nya rör som drar iväg kostnaderna, men även arbetsinsatsen. Man måste riva upp allt där rören är, man river upp badrum och kök för att kunna lägga nya rör. Istället för att genomföra ett så stort ingrepp kan man istället göra en relininig. Det kostar mindre, innebär inte alls så stor arbetsinsats som att lägga helt nya rör.

Så går en relining till

Man kan antingen göra en relining med strumpmetoden. Det innebär att man för in nya plaströr i de gamla rören. Då leds vattnet i nya fräscha rör inuti de gamla rören. Man kan också göra en relining med lösplastmetoden. Det innebär att man sprutar in en plastblandning inuti rören, som man sedan härdar med varm luft. Då lägger sig plasten inuti rören som en ny hinna. Man får på samma sätt fräschare vatten med fräschare yta inuti rören. Man får en längre hållbarhet på de rör som redan finns på plats. Det blir billigare. Det innebär inte lika mycket jobb, då man inte behöver riva upp golv och väggar för att komma åt rören. Läs mera här om ett företag som utför VVS i Lund på: http://www.vvslund.biz.

17 May 2018