Riva hus i Stockholm kräver erfarenhet

Att riva hus kan låta destruktivt. Men ibland blir det nödvändigt om en byggnad är i dåligt skick. För att riva hus i Stockholm ska du anlita en erfaren firma.

Ett fallfärdigt hus som stått länge utan att något händer blir till slut en skamfläck för många i grannskapet. Varför river de inte huset? Men vem är de? Om det är ett mindre hus kan ägaren helt enkelt ha avlidit utan att någon tar hand om kvarlåtenskapen. En byggnad på en fabrikstomt kan ha lämnats i sticket till följd av en konkurs. Ingen lägger frivilligt pengar på rivning av ett sådant hus.

Du är byggchef på ett fastighetsbolag. Ert företag har förvärvat en rivningstomt, som kommunen tvingats ta över. På tomten finns en övergiven fabriksbyggnad som mer eller mindre fallit ihop och vandaliserats. Efter att tomten sanerats ska ditt bolag bygga en större industripark.

Riva hus i Stockholm – anlita rivningsfirma

Ditt företags största kompetensområde är inte att riva hus utan snarare tvärtom. Företagets ledning beslutar därför att rivningsarbetet ska läggas ut externt. Du anlitar en firma som sysslar med att riva hus i Stockholm. Arbetet börjar med en inspektion på plats.

Innan arbetet med rivning börjar tar ni reda på vilken verksamhet som bedrivits i rivningshuset. Finns det risk för att giftiga ämnen har förekommit som kan ha kontaminerat marken? När det är kartlagt börjar rivningen med att metallföremål såsom rör med mera plockas ut och lämnas som skrot. Därefter rivs väggar och så mycket som möjligt återvinns som byggmaterial.

27 Mar 2023