Riv inte ut kaklet – måla om i stället!

Har du ett badrum som du skulle vilja renovera? Många renoverare annonserar om jättefina nya kakel- och klinkerplattor, ny badrumsinredning och mycket annat. Gå inte på den typen av annonser och reklam. Det bästa man kan göra just nu är att agera så miljövänligt som man bara kan. Här listar vi några sådana saker som du kan tänka på när det kommer till miljön.

Energiåtgång och förnyelsebar energi

En av de viktigaste sakerna är hur vi löser frågan om energi och åtgången av energi. Båda sakerna är väldigt viktiga och avgörande för om vi har någon framtid alls. Vi kan inte bar fortsätta spy ut farliga avgaser som tar kol på oss människor, natur, djur och insekter. Då gäller det att vi använder oss av ofarlig energi som inte spyr ut avgaser som ökar växthuseffekten. Det är framför allt förnyelsebar energi som kommer från solen, vinden och vattnet.

Resor och logistik

Vi kan inte resa med flyg och bilar som spyr ut bensen och bly och allt anant som kommer ur avgaser med bensin. Det är mycket viktigt att vi reser på ett hållbart sätt. Vi måste resa mer med tåg, elbilar och allt sådant som inte tär på jordens resurser och startar om på nytt för mänskligheten så att vi har en jord som våra barn och barnbarn ska ärva.

Sopberget och sopöar i Atlanten

Vi har ett otroligt sopberg och hela sopöar(!) i Atlanten som flyter och som inte bryts ned. Därför måste vi sluta med allt som har med plast att göra, eftersom det inte bryts ner i naturen. Hurgör man det då? Ja, det är just det som detta handlar om.

Återanvänd och återvinn mera

Vi kan och bör återanvända och återvinna allt mer. Ett sätt att göra det på är att återanvända mycket mer än vad vi göra idag. Istället för att titta på de ägodelar som vi har och tänka att vi måste köpa nytt, och slänga det gamla, kan vi alltså återanvända. Vi kan renovera och förnya det som redan finns.

Som exempel på hur vi kan göra om och göra rätt. återgår vi till badrumsinredningen. Man måste inte riva ut ett kakel som man har tröttnat på. Om det inte är så att man har en omfattande fuktskada – ja, då är det på ett annat sätt. Då måste man riva ut det som är skadat. Ananrs kan man helt enkelt måla om och på så sätt få till nya, rena ytor och en förnyelse av sitt badrum. På samma sätt kan du faktiskt måla om golvet, och taket.

Läs mer: http://www.målarestockholm.biz

18 Sep 2018