När du vill renovera badrum

Tänker du renovera badrum? Det är relativt stora projekt att starta en badrumsrenovering. Har du planerat för hur den ska genomföras? Ska du göra jobbet själv, eller anlita professionella hantverkare? De båda alternativen kräver väldigt olika ekonomier. Gör du det själva och väljer badrumsinredning i en standardnivå, kostar renoveringen dig cirka 2.000 kronor per kvadratmeter. Då kommer du relativt billigt undan.

Behöver du däremot anlita hantverkare kommer du upp i det dubbla; cirka 4.000 kronor per kvadratmeter. Vill du ha en inredning som är mer personlig och som inte enbart består av vitt kakel och klinkers i en industriutförande kan du mycket väl hamna i cirka 5.000 kronor per kvadratmeter.

Många satsar på badrumsinredningen

Många satsar stora resurser på inredning av badrum. Det är på så vis vi uttrycker oss. Badrummet har blivit ett av de viktigaste rummen i våra hus. Liksom köket. Det är även där, mycket tack vare att vi hanterar så pass mycket vatten, som vi kräver ombyggnader och noggrann hantering av våtutrymmen. Det är där vi ser slitaget först i våra bostäder.

Så hur ser din badrumsrenovering ut? Har du planerat för vilka material du vill ha? Den senaste inredningstrenden är en relativt bastant och ger känsla av industri. Det åstadkoms med hjälp av mörka, sparsmakade färger. Vi ser även inslag av både metall, som krom, mässing och robust stil med steninslag på bänkar för handfat och kakel i mörka färgnyanser. Vi ser även ljusa pastellfärger, både på badrummets väggar. Då kan du välja ljusa kakelplattor som passar in med de ljusa pastellfärgerna. Du kan välja kaklet av olika sorters sten. Stenarna ger olika intryck här går vi igenom de vanligaste och hur vattentåliga och hållbara de är.

Olika stensorters hållbarhet

Granit: är den vanligaste bergarten. Det är en magmatisk djupbergart, alltså den magma som bildas djupt nere i jorden. Det en kiseldioxidrik mineral, som fältspat och kvarts. Detta är den stensort som tål både värme och kyla bäst. Granit är den stensort med längst hållbarhet. Den har ett ruffigt, grovt utseende och finns i allt från grå nyanser, till rosa skiftande.

Marmor: är den traditionella stenarten. Som har använts i årtusenden av människor, ända sedan romarna byggde sina termer (badhus) i marmor. Marmorn är en metamorf och har sitt ursprung som kalksten men har förändrats efterhand av både höga temperaturer och höga tryck i jordskorpan. Den är vit till sitt ursprung men skiftar i färg beroende på i vilket skede som den tas upp ur jorden.

Kalksten: är en bergart som består av mineralen kalkspat. Det är en sedimentär bergart. Den kalksten som vi känner till bildas genom avsättning av kalkslam och skalrester från olika fossil som koraller och snäckor som har gett den sitt vita, karaktäristiska utseende. Kalksten är den minst hållbara stenarten, men vill man ha en ljus stensort är kalksten den bästa tänkbara sorten.

Compositskivor: detta är en blandning av olika stensorter och har tillverkats för en lång hållbarhet. Här finns olika sorter, som har gett olika utseende och hållbarhet, till exempel har vi Silerstone som består av 90 procent naturlig kvarts, och är hård och motståndskraftig.

Väljer du en bänkskiva av sten, väljer du ett material som kommer att hålla länge, oavsett vilken stensort du väljer. Vill du läsa mer om materialet, fortsätt läsa på: http://www.bänkskivastockholm.se.

23 Mar 2018