När det blir mycket kopparskrot

Det blir lätt hänt mycket koppar över när man river ut i hus. Många äldre hus, framför allt, har koppar i alla möjliga material, såsom kopparrör, koppar i tak, koppar i ledningar av olika slag och till och med i stuprör och hängrännor. När de äldre husen byggdes fanns det gott om koppar. Man ansåg inte att det var någon värdefull metall, såsom vi ser på den i dag. Därför använde man den till allt möjligt oberoende om man skulle njuta av kopparns utseende eller ej. 

Idag är koppar mycket värt

Numera kostar det otroligt mycket att utvinna koppar och priset på metallen har gått upp mycket. Så mycket att kriminella till och med drar ur kopparn ur kyrktak, hängrännor och stuprör och järnvägsbanor för att sälja till mindre nogräknade hälare. Så om du har koppar i äldre byggmaterial så är det mycket värt både för dig som säljer och för miljön att ta till vara den och sälja. Att ta till vara allt som bara går att ta tillvara är mycket viktigt. Det som bekymrar barn och unga idag är den hotande miljökrisen. Som vuxen med barn som nu är unga känns det inte bra att vi inte har en bättre miljö att ge vidare till dagens ungdomar som ser det som sitt största bekymmer att vi, vuxengenerationen inte har gjort mer för miljön. Så att ta till vara koppar och andra metaller innebär en stor tjänst för de unga och för vår miljö.

Priset på koppar har gått upp

Samtidigt är det inte så att vi bara skräpar ner vår jord, vi håller också på att tömma jorden på dess resurser. Vi måste återvinna för att inte allt ska vara slut en vacker dag. Vad ska nästa generation leva av om vi inte ger tillbaka det som vi roffar åt oss? Att bidra till en bra miljö, gör att vi själva mår bra. Jo, så är det.

Vi mår bra när vi gör något bra

Alla som vet något om vad som får oss människor att må bra, vet att när vi gör gott mot andra, då belönar vår hjärna oss, och hjärnan känner inte till vem som får del av det goda. Hjärnan belönar dig lika mycket när du ger bort och gör något för andra som är någon ger dig något och gör något fint för dig. Bra, eller hur? Så när du nästa gång ska göra dig av med kopparskrot, sälj den! Läs mer på: https://www.kopparskrotstockholm.se.

8 May 2019