Metoder inom relining

Relining används som ett samlingsnamn för flera olika metoder för att renovera rör invändigt. Detta genom att antingen laga enstaka skador eller genom att skapa totalt nya rör inne de tidigare. Wikipedia har en artikel om relining och de metoder som presenteras där är:

COATING – Invändig beläggning

Coating används primärt när avloppsrör eller vattenrör ska renoveras. Det som sker är att de tidigare rören får en invändig plastyta. Ett exempel är att materialet epoxi eller polyester används. Då materialet är löst kan det exempelvis sprayas på ytan, alternativt borstas på med en borste. När det sedan stelnar skapas den yta som resulterar i ett innerrör.

Är det däremot smala rör brukar man blåsa in materialet varpå detta trycksätts och därmed fäster mot tidigare rörens väggar.

LINING – Strumptekniken

I detta fall blåser man in en ”strumpa” in i röret. Denna tunna strumpa har ostelnat plastmaterial på sig. Strumpan härdar när tryck uppstår och därmed skapas röret. Till skillnad mot coating med spray så innebär lining att det skapas ett rör utan hål vid grenrören. Detta måste alltså i efterhand skapas. Ett exempel är att tryckluftsdrivna fräsar kan användas för att skapa dessa hål. Så länge rören är 50-800 mm fungerar denna metod ofta mycket bra.

SLIPLINING – Rördragning

Med sliplining menas att ett smalare rör förs in i det tidigare röret. Är det korta längder är det exempelvis inte några problem att direkt föra in det nya röret. Därmed skjuts det ner i detta rör och eftermonteras för stabilitet. Det smala utrymme som därmed kan uppstå mellan de olika rören fylls upp med cement. Till skillnad mot exempelvis strumptekniken så blir det mindre flöde med denna metod då röret tar större plats.

Det går även att använda sliplining om det är krökta rör. Det kan då användas mer mjukt material som flexibelt följer rören i svängarna utan att för den skulle tappa i kvalité.

FORMPASSADE RÖR – Close fit

Ännu ett alternativ av relining är att arbeta med formpassade rör. Dessa tillverkas då i exakt samma storlek som de rör som redan finns på plats. Efter att de tillverkats viks de så att de ser ut som ett U. Därmed kan de tryckas ner i befintliga röret. När sedan detta behandlas med ånga kommer det att vecklas ut och därmed pressas ut mot väggarna. Eftersom det kan ske med livsmedelsgodkända material ökar användningsområdet.

Relining kan alltså ske med en rad olika material och med olika metoder. Fråga din återförsäljare vad som är mest effektivt på din bostad. 

Här är en firma som kan mer om relining. www.relinings.se/

8 Sep 2018