Lastväxlarflak är ett måste till din lastbil

Om det är något du vill ha på din lastbil så är det säkert ett lastväxlarflak. Ett sådant gör det möjligt att lasta all slags last som ska transporteras iväg.

Med hjälp av en speciell anordning som du monterar bakpå ett flak kan du lätt hänga på vilket annat flak som helst. Det kan röra sig om att du vill frakta en container med sopor ena dagen och att du ska frakta en container med byggavfall andra dagen. Dessa behöver olika fästen för att kunna sitta fast.

Containers och lastväxlarflak kan beställas av dig som kund. Då lutar det åt att det blir en skräddarsydd lösning så att du får något som passar dig precis. Det är vanligt att ett åkeri använder sig av lastväxlare. Lika vanligt är det att lastväxlare används inom lantbruk och liknande.

Lastväxlarflak är ett samlingsnamn

Lastväxlarflak är ett samlingsnamn för en hel del produkter som man kan använda inom flera områden. Lastväxlaren är alltså en manick som är monterad på en lastbil. Den gör att du kan vara väldigt flexibel inom dina fält och att du klarar av en mängd olika typer av uppdrag som ställer skilda krav på din utrustning.

Har du många körningar åt olika företag kan lastväxlarflak vara precis det du behöver. Då kan du åta dig helt olika uppdrag precis när de kommer in. På det här sättet har du alltid det du behöver och behöver inte tänka på att det kan bli svårt att lasta på någon av alla de containrar som kan komma ifråga för jobbet.

30 Aug 2022