Köp av nyckelfärdiga hus

Om du vill köpa ett nytt hus, men inte själv vill gjuta platta, lägga tak och snickra med mera, skall du anlita en firma som levererar nyckelfärdiga hus.

Familjen har lyckats komma över en tomt inom ett område där ledningar för el, vatten och avlopp är framdragna. Du har fått bygglov för att uppföra en enplansvilla på tomten. Vare sig du eller någon annan i familjen kan något om husbygge. Dessutom kommer du inte att ha tid att jobba heltid som hemmafixare.

I ett familjerådslag dras riktlinjerna upp för hur det färdiga huset skall se ut. Nu är det dags att kontakta en leverantör av nyckelfärdiga hus för att se om era idéer kan förverkligas. Vid ett möte får ni förslag och ritning på hur ett enplanshus kan se ut. Ni beslutar att besöka några av de referenshus som företaget tidigare byggt.

Nyckelfärdiga hus med totalentreprenad

Ni har självfallet haft stora möjligheter att påverka ert nyckelfärdiga hus både interiört och exteriört. Ert hus kommer att uppföras som en totalentreprenad, där byggföretaget tar ett helhetsansvar. Du behöver inte förhandla med olika hantverksföretag. Entreprenören svarar för projektering och för arbetsledning av involverade hantverkare. Arbetsledaren ser till att hantverkarna inte står i vägen för varandra.

Din leverantör av nyckelfärdiga hus lämnar en fast offert. Om du skulle bygga i egen regi, finns risk att din budget för bygget skulle överskridas. Det är svårt att överblicka allt som kan hända i en byggprocess, om man saknar erfarenhet. Känn dig trygg under byggprocessen och snart får du dörrnyckeln i din hand.

4 Aug 2022