Hjälp från en geotekniker

Innan man ens påbörjar en stor byggnation krävs det hjälp av en geotekniker. En yrkesperson som kan ta reda på hur markförhållandena ser ut under ytan.

Grundläggning av en stor byggnad är så pass viktig att det kan orsaka mycket stora skador och problem om man inte har den rätta grunden. Och för att kunna skapa den rätta grunden så krävs det att man vet hur markförhållandena ser ut, så man kan göra rätt.

En geotekniker är en yrkesperson som tar reda på hur markförhållandena ser ut under markytan. Det vill säga det man inte kan se med blotta ögat. Och efter en undersökning så kommer man få besked om vad marken består av, om det finns några underjordiska vattenreservoarer, var berggrunden finns och så vidare. All information som man behöver vid grundläggningen.

Geotekniker för bättre planering

En gång i tiden så satte man igång med att gräva och fick se vad man hittade, helt enkelt. Men idag har geoteknik blivit ett sätt att kunna ta reda på förutsättningarna innan man har gått igång med byggnationen. Det innebär att man kan planera hur man ska göra, och även vara förberedd på vad det kommer att kosta att skapa en grund till byggnationen.

Den som arbetar som geotekniker har all kunskap och all utrustning för att kunna göra de mätningar och undersökningar som krävs för att få de viktiga svaren. Det gör att beställaren kan känna sig trygg med att ha all information som krävs för att göra smarta och säkra val.

5 Jan 2023