Har din elektriker verkligen behörighet?

Vid olika renoveringar så kan man ofta stöta på elektricitet. Antingen i form av att sådan måste dras i en ny del av huset – det man byggt till – eller i form av befintlig el som måste kopplas om. Det får man inte göra på egen hand. Elektricitet är livsfarlig; både vid direkt kontakt och sett på längre sikt då felkopplad sådan kan leda till fruktansvärda bränder. Det rä de flesta medvetna om också. Renoverar du på ett mer omfattande sätt i ditt hus i Västerås så har du förmodligen redan vigt in en elektriker i projektet. Det är bra.

Men, det finns ett problem i detta också. Om man exempelvis väljer att anlita ett företag för hela projektet - från start till mål, och enligt modellen av totalentreprenad - så måste man också säkerställa att den elektriker som finns med också har den behörighet som krävs. Vår erfarenhet säger nämligen att många av de moment som ingår i ett större projekt också har en förmåga att flyta ihop.

För det mesta på ett bra sätt – i vissa fall på ett sämre sådant. Plötsligt kan en snickare sköta någon typ av installation i syfte att spara tid och då har man på, på det stora hela, lika stora risker som om man själv gjort det.

Tre olika auktorisationstyper att förhålla sig till

Det finns tre olika typer av auktorisationstyper då det kommer till en elektriker, eller elinstallatör:

  • A Den innebär att elektrikern eller elinstallatören har fullständiga mandat att sköta allt som har med el att göra.
  • AL: Har den elektriker i Västerås du anlitat denna auktorisation så får han sköta om alla typer av elinstallationer med lågspänning.
  • B: Det här är en begränsad behörighet som begränsar arbete vid lågspänningsanläggningar. Det kan rent konkret handla om att man får flytta armaturer, elkopplare och olika uttag och att man exempelvis också får koppla loss elektrisk utrustning som förbrukar el - detta med tillhörande don och kablar.

Ställ frågan och skapa trygghet

Det bästa är att man som privatperson ställer en fråga för mycket än en fråga för lite. Det kan kännas pinsamt att fråga en elektriker om han verkligen får utföra en specifik installation. Men, å andra sidan: har du råd att inte göra det? Dels så handlar det om din rena säkerhet och din familjs dito. Dels är det också en fråga om försäkring. Om det skulle börja brinna som en följd av en felaktig elinstallation så kommer försäkringsbolaget knappast att ställa sig villiga att betala och det kommer att sätta dig i en väldigt obekväm sits. Se till att klargöra att den elektriker du anlitat i Västerås verkligen är auktoriserad och behörig för uppgiften du anlitat honom eller henne för. Läs mer om hur du kan anlita en elektriker i Västerås här: elektrikervästerås.se.

6 Nov 2018