Fönsterrenovering ger vackra fasader i Stockholm

Äldre bostäder i Stockholm blir vackrare om de får behålla sina originalfönster. Många fönster är dåligt isolerade men det kan avhjälpas med fönsterrenovering.

Att montera nytillverkade fönster i en äldre byggnad kan störa helhetsintrycket av husets fasad. Fönstren ser ditsatta ut och smälter inte in, särskilt om de är tillverkade av ett material som inte stämmer med resten av fastigheten. Många gånger har det varit nödvändigt att byta fönster i samband med en renovering.

Fönsterbyte på äldre fastigheter görs för att förbättra isoleringen eller för att de gamla fönsterbågarna ruttnat eller skadats. Alternativet till att byta ut alla fönster är att istället anlita ett kunnigt företag att utföra fönsterrenovering. Äldre fönster kan få nya glas, målas om och skadade lister kan bytas ut.

Företag som utför fönsterrenovering gör gamla fönster vackra och täta

Det har många fördelar att renovera fönster istället för att byta ut dem. Ur miljösynpunkt är det alltid bra att återanvända istället för att slänga och installera nytt. Den främsta anledningen till att man byter ut fönster är för att hindra kyla och ljud från omgivningen från att komma in.

När du anlitar ett företag, exempelvis City Fönsterrenovering AB i Stockholm, kan du få råd om hur de gamla fönstren bäst bevaras. När man utför renoveringen kan man byta glas i fönsterbågarna och fönstren kan komma upp i en modern, miljöanpassad standard. Det är viktigt för de boende att huset är välisolerat och med de ursprungliga fönsterbågarna behåller huset sin karaktär.

22 Jun 2023