Fixa huset på Värmdö

Man har sedan länge bott permanent på Värmdö. Dock har det också varit väldigt vanligt att man har en sommarstuga eller ett fritidshus här. Med en allt hårdare bostadsmarknad är det dock inte ovanligt att fritidshus görs om till permanenta boenden. Kombinationen av närhet till storstad och natur är något som lockar många.

I och med att många hus tidigare har varit ämnade just för semester och helger, kan det bli en liten omställning att flytta in i ett tidigare fritidshus permanent. Även om det är vinterbonat kan till exempel värmen bli väldigt dyr, om systemet är installerat med endast kortare vistelser i åtanke.

El och värme

Något som allt fler har börjat göra ute på Värmdö är att installera värmepump. Det här sker inte bara i ökande omfattning här ute, utan på många andra håll i landet också. En värmepump blir klart billigare i drift än exempelvis direktverkande el, som är vanligt att ha i fritidshus annars. Ett undantag kan vara om man bor i ett väldigt litet hus och är borta mycket. Vid sådana lägen kan installationskostnaden för en värmepump vara något omotiverad. Ska man bo permanent i huset är dock värmepump troligen det allra bästa valet. På Värmdö kan det vara frågan om både permanenta boenden och fritidshus.

Renoveringar

Ofta har man lite större krav på sitt permanenta boende än vad man har på ett fritidshus. Att det ska vara både bekvämt och snyggt är något de flesta värderar högt. Ska man göra om ett fritidshus till ett permanentboende kan man till exempel behöva göra följande:

  • Badrumsrenovering. Badrummet är ett av de viktigaste rummen i huset, enligt många. En badrumsrenovering kan krävas för att rummet verkligen ska se trevligt ut, och för att allting ska fungera som man önskar. Läs mer om badrumsrenovering här.
  • Köksrenovering. Köken i fritidshus är inte alltid på den nivå man önskar. Precis som en badrumsrenovering kan även det här behöva göras vid inflyttning. Luckor kan behöva bytas ut och rör kan behöva dras.
  • Övriga renoveringar. Om det inte är en köks- eller badrumsrenovering som krävs, kan det lika gärna vara något annat på huset. Till exempel kan det handla om taket eller fasaden. Både taket och fasaden är grundläggande delar i husets yttre skydd. Att man ställer högre krav på dessa vid ett permanentboende är inget konstigt. Fritidshus tenderar att vara lite enklare och lättare, vilket inte nödvändigtvis behöver vara någonting negativt. När det däremot gäller permanentboende är det bara naturligt att man lägger ner mer tid, energi och resurser på att det ska vara robust och vackert.

Lycka till med din badrumsrenovering på Värmdö!

27 Dec 2017