Fastighetens osynliga system

Att sköta om en fastighet är ett komplext arbete. Vi behöver ha koll på alla delar och allt påverkar. Rörsystem för avlopp, dränering och dagvatten inte minst. Vet du i vilket skick dina rör är?

Att de flesta av oss har den koll vi har på vår fastighet är egentligen ett smärre mirakel. Med tanke på hur mycket det är att tänka på borde det egentligen vara ett heltidsjobb att ens äga ett fritidshus. Mestadels lyckas vi faktiskt. Ytorna är en enkel del av det hela. För det mesta visar de tecken på sämre mående så vi kan åtgärda i tid.

Elsystem och avlopp och vatten är mer av ett mysterium till vardags och ska inte heller skötas av en glad amatör till husägare. Försåvitt inte denna person har specialkompetens inom området. Även dessa system kan visa tecken på att fungera mindre väl och har vi inte extrem otur kan vi då hinna tillkalla hjälp innan något går riktigt fel.

Akuta skador på rörsystem

Lyckligtvis tillhör det inte vardagen för dig som husägare med akuta skador i rör. Naturligtvis händer det. Då brukar det oftast vara ganska bråttom. Men risken för att du ska råka ut för detta är inte enorm. Däremot beror ofta akuta tillstånd på rör som under en längre tid inte fungerat som de ska, och det är där nyttan med rörinspektion främst kommer fram.

När man gör en rörinspektion går det till så att man skickar in en fjärrstyrd kamera i de aktuella delarna. Kameran får filma sig igenom systemet och sedan kan en insatt person dra sina slutsatser om rörens skick. Utifrån detta kan man sedan agera och vidta åtgärder.

Rörinspektion och lämpliga åtgärder

En rörinspektion kan göras som följd av att du upplever problem med dina rör. Den kan också göras helt i förebyggande syfte eller som en del av förberedelserna inför en värdering eller försäljning. Vad kan det då finnas att upptäcka?

De vanligaste problemen man upptäcker är sprickor eller föremål som fastnat. Materialen kan vara gamla och därför börja spricka. Föremål är också oerhört vanliga, ibland förvånande. Handlar det om rörsystem som befinner sig utanför husets väggar kan problem uppstå med trädrötter som växer på ett farligt sätt, eller som bara blivit kvar. Det är inte heller helt ovanligt att se glapp i skarvar.

Allt är inte katastrofer och allt kan åtgärdas - ibland enkelt och ibland med mer omfattande arbeten. En rörinspektion är värd sin kostnad.

14 Oct 2020