En takläggare i Stockholm gör ett stort jobb

Att jobba som takläggare i Stockholm skiljer sig ganska mycket åt jämfört med att jobba som takläggare i en mindre stad. Det är egentligen bara att titta på hur husen i Stockholm ser ut för att skapa sig en bild av hur svårt jobbet för en takläggare är just i den staden. Det handlar alltså om höga byggnader, ofta äldre sådana som kan vara svåra att ta sig upp på och om man väl är där – ja, då handlar det om spetsiga tak, smala passager och andra saker som försvårar för en takläggare att utföra sitt arbete. I en mindre stad kan en takläggare mestadels se att jobbet utförs hemma hos privatpersoner i vanliga villor – något som naturligtvis också sker för en takläggare i Stockholm men inte i samma utsträckning.

En takläggare i Stockholm jobbar både i innerstaden – med de höga husen – och utanför där villor och mindre hus finns, detta blir alltså då också den stora skillnaden mellan en takläggare i Stockholm och en som har sin verksamhet i exempelvis Kramfors. Man ska här veta att det då – i och med de svårare jobben och uppdragen – även ställs helt andra krav gällande säkerhet och detta då riskerna med en takläggare och dennes arbete ökar i takt med svårigheten på jobbet. Det är alltså helt oacceptabelt att en takläggare, en sotare eller en plåtslagare skadas under sitt arbete och därför är det också så att just säkerheten måste komma i första rummet vid högre höjder i Stockholm.

För en taklläggare kan detta vara frustrerande och detta gäller egentligen alla branscher inom byggnads – man vill komma igång med sitt arbete så fort som möjligt och inte ödsla en massa tid på att spänna fast linor, lägga ut nät eller säkra ställningar. Det här får dock en takläggare acceptera som en del av jobbet då minsta felsteg från en hög byggnad i Stockholm kan innebära en säker död.  Säkerheten framförallt, är alltså det som gäller för en takläggare och då speciellt om denne är verksam i Stockholm.

En takläggare i Stockholm lagar alla typer av tak

En takläggare är utbildad för att kunna laga och lägga alla typer av tak – oavsett material och design. Det som även här skiljer en takläggare som arbetar i Stockholm mot en som jobbar i en mindre stad är att han också får chansen att använda sin utbildning på bästa sätt. Då Stockholm är så pass stort så finns också alla typer av byggnader där – byggnadervars tak går sönder och som då en takläggare kallas in för att reparera. Detta gör att han håller sig på tårna och är klar över hur uppdragen ska skötas på bästa sätt oavsett hur de ser ut.

En takläggare i en mindre stad får definitivt inte samma vana och klarar inte av de svårare jobben med samma automatik som en takläggare i Stockholm gör. Dock så handlar detta om vana – naturligtvis klarar även en takläggare i en annan stad också av dessa uppdrag, skillnaden ligger i att det förmodligen tar längre tid för honom.

8 Aug 2017