En geoteknisk undersökning kan hitta dolda miljögifter

Du som rider på den gröna vågen bör överväga en geoteknisk undersökning. Det är inte så säkert att marken du tänkt odla verkligen är så grön som du trott.

Många storstadsbor har tagit till flykten och lämnat stadens brus för åkerns sus. Livet på landet hägrar, till och med i den utsträckningen att det kan talas om en ny grön våg. Men utanför städernas kommunala vatten- och avloppssystem döljer sig nya utmaningar.

Hur vet du att vattnet i brunnen på gården du just köpt faktiskt går att dricka? Litar du på säljaren, eller vill du kolla själv? Det senare alternativet är att föredra. Du vill inte inse senare i livet att du druckit hälsofarligt vatten i flera år. En geoteknisk undersökning är precis det du behöver som grön grönavågare.

Så kan en geoteknisk undersökning ge viktig information om din mark

En geoteknisk undersökning kan visa en rad olika saker om marken du just köpt. Hur grundvattennivåerna ligger och om det föreligger någon typ av föroreningar. När du ändå vill kolla dricksvattnet kan du passa på att ställa en mängd olika frågor om din mark. Du som tänkt odla mat till ett självförsörjande hushåll gör extra klokt i att ta in en geoteknisk expert.

Det är nämligen inte säkert att din mat blir giftfri bara för att du själv odlar den på ett ekologiskt och hälsosamt sätt. Det kan finnas en mängd gamla miljögifter i marken som du aldrig kommer att kunna påverka, hur noga du än är med naturgödsel och kompost.

3 Jun 2022