Bygga Attefallshus? Tänk på detta

Det kan vara läge att summera lite kring Attefallshus och vilken effekt dessa under de år som de tillåtits byggas. Sedan 2014 så har det varit möjligt för en villaägare att upprätta ett Attefallshus på sin tomt och använda denna antingen som en komplementbyggnad - exempelvis förråd, garage eller som exempelvis gäststuga - eller som en ren komplementbostad som går att exempelvis hyra ut.

Det senare var, enligt oss, den mest intressanta punkten gällande ett Attefallshus. Fullt isolerat, med indragen el och vatten samt med avloppssystem och utrymme för förvaring (även med handikappanpassning) så kan man alltså bygga ett Attefallshus och använda detta som en bostad - för exempelvis uthyrning.

“ Ett Attefallshus kan uppföras utan ett bygglov; något som gör resan från planering till färdig byggnad kortare. Har du lämnat in en bygganmälan och fått ett startbesked från Byggnadsnämnden i din kommun så är det bara att sätta igång “

Detta var också en av planerna. I och med att Attefallshuset - likt den mindre friggeboden - inte kommer med något krav på bygglov så skulle resan från planering till mål bli avsevärt mycket kortare. Det som krävs är ett bygganmälan samt ett startbesked från byggnadsnämnden i den kommun man bor i - efter detta så är det bara att sätta igång att bygga efter de givna mått som finns att förhålla sig till.

Gällande ett Attefallhus så är följande mått det man har att arbeta mot: maximalt 25 meter2, maximalt 4.0 meter i höjd - från mark till taknock - och inom 4.5 meter från tomtgränsen. Vissa undantag finns och där ett bygglov kan krävas - exempelvis om du bor i ett område som anses som extra värdefullt, som ligger i anslutning till militära anläggningar eller någonting annat ordinärt. Detta får du besked om vid ansökan.

Nya mått för Attefallshus?

Vi utlovade en slags summering i början av texten och förenklat kan man säga att de som byggt ett Attefallhus varit mer än nöjda - men att det varit för få som gjort det. Siffran om ansökningar ha inte alls motsvarat prognoserna och då en av tankarna med Attefallshuset var att linda lite av bostadskrisen så kan man alltså kalla det hela för ett misslyckande.

Det är, helt enkelt, för få som byggt ett attefallhus, inrett detta som en bostad och hyrt ut bostaden i fråga. Man ska veta att det ännu är ganska tidigt att säga varken bu eller bä i frågan - det kan mycket väl komma en ökning.

“ En ny utredning gäller måtten på Attefallshus. Man funderar på att utöka de nuvarande 25 meter2 till 30 meter2. En ökning som, enligt oss, säkerligen skulle öka byggnadstakten. Fem kvadratmeter gör skillnad “

En ökning som dessutom kan komma att bero på utökade mått. I detta nu sker nämligen en utredning om att tillåta byggnationer av Attefallshus med mått om 30 meter2 och någon gång i april så väntas ett besked i frågan. Skulle utfallet bli positivt, ja, då tror vi definitivt att byggnationerna kommer att öka markant i Sverige. Fem kvadratmeter gör en väldigt stor skillnad för ett boende.

9 Feb 2018