Behövs det tillstånd för att anlägga en brunn?

Vare sig man ska borra efter vatten eller energi så är tekniken den samma. Det gäller även hur man ska gå tillväga då man väljer installatör och borrföretag. Här är lite av det man ska tänka på.

Både en vattenbrunn och energibrunn ska anläggas på det ställe där de bäst kan tillgodose hushållets eller verksamhetens behov av vatten och värme. I vissa kommuner med vattenbrist kan man först behöva ansöka om tillstånd innan man börjar borra en vattenbrunn.

Vid anläggning av en energibrunn måste man däremot alltid först ansöka om tillstånd från kommunen. Dessutom måste man ta reda på ifall grannarna redan har en energibrunn med bergvärme och var den i så fall är placerad. Anlägger man två brunnar för nära varandra kan detta leda till att den ena brunnen stjäl energi från den andra. Men det går att komma runt detta om det är ont om utrymme genom att borra ännu djupare ner i marken eller att borra snett bort från grannens energibrunn. Men för detta krävs det en erfaren och kunnig brunnsborrare.

Anlita en certifierad brunnsborrare

Att anlägga en brunn för vatten eller energi kostar en hel del och det är mycket som kan gå fel. Brunnen måste vara rätt tilltagen för att kunna leverera rätt mängd vatten eller energi. Vattnet ska heller inte ha några föroreningar och energibrunnen får inte påverka grundvattnet eller orsaka miljöproblem etc. Det är därför viktigt att man vid all brunnsborrning anlitar en erfaren och certifierad brunnsborrare, och som även har en skadeförsäkring.

19 Feb 2021