Behöver ni stambyte i er BRF?

Behöver ni byta stammarna i er BRF? Att göra så är alltid bra, men det krävs att man är beredd att det är krångligt, bökigt, tar tid och gör att medlemmarna i er BRF antagligen inte kan bo sina bostäder under tiden som stambytet pågår. Det krävs att BRF:en eller stambyteshantverkarna  kan erbjuda alterntativa boenden för medlemmarna medan arbetet pågår. Att få nya stammar innebär att bostäderna kommer att hålla för minst 50 år framåt. För många handlar det om att de förmodligen inte under sin livstid kommer att göra något liknande, om inte det begås något fel eller misstag under arbetets gång.

Så går det till vid ett stambyte

Det första man måste göra när man ska byta stammar är att riva upp allt som finns i badrummet och i köket där stammarna sitter. Möjligen om man dessutom har en tvättstuga, i bostaden, måste även all inredning i även den rivas ut. Man tar ur alla rör, monterar nya, och renoverar hela badrum, kök och eventuella tvättstugor. Oftast får BRF:ens medlemmar välja material till badrum, kök och tvättstuga. Det som är positivt i sammanhanget är att man som bostadsrättsägare får nya kök, badrum och eventuellt tvättstuga. Leverantörerna av stambyten ser till att ordna nya inredningar, nya vitvaror och allt som ska till de nya köken, badrummen och det som byts i bostäderna. Det negativa är att det är relativt kostsamt att byta ut allt det som man har i badrum och kök. Men å andra sidan lär man inte behöva göra om det arbetet.

Anlita VVS-montörer med totalentreprenad i Stockholm

När man ska anlita ett företag som erbjuder sig att byta stammarna i en fastighet är det viktigt att det blir rätta hantverkarna för jobbet. Oftast tar man för givet att de hantverkare som en gång erbjuder en sådan tjänst, ju kan sitt jobb, men så är inte alltid fallet. Man måste (tyvärr) kontrollera att så är fallet. Fråga dem du funderar på om de har de rätta kompetenserna och certifikaten för att kunna utföra jobbet. Om de inte har det, avråder vi från att anlita det företaget i så fall. Vidare kan man efterfråga kvalitetsstämpel på deras arbeten, såsom ISO 9001 och 14001, vilket innebär att de har en ordnad orgranisation, förändringarbete för en högre kvalitet och arbetar för att bli mer miljövmedvetna i arbetet och i företaget. Anlita ett företag som har alla de kompetenser och kan ordna både stambytet och renoveringarna, som montage av inredning, kakelsättning, klinker och elektrikerarbeten. Här kan du läsa mer om stambyten i Stockholm: https://www.stambytenstockholm.se.

14 Dec 2018