Är en dränering av mitt hus i Stockholm dyr att genomföra?

Att genomföra en dränering av sitt hus är ofta en nödvändig – men ganska dyr – historia. Det handlar nämligen om ett ganska omfattande arbete som tar relativt lång tid och där man ofta måste anlita en firma för jobbet. Visst, du kan faktiskt som privatperson utföra denna dränering av ditt hus men detta är inte att rekommendera då, som sagt, arbetet är svårt och tar lång tid även för en erfaren person. Detta då det handlar om att veta exakt var man ska lägga rören, vilket material man måsta använda och även handlar om ett ganska omfattande grävarbete.

Bor du exempelvis i Stockholm så måste du alltså dels utföra allt jobb med denna dränering men även hyra maskiner och kunna – och få! - hantera dessa. Då är det alltså i de allra flesta fall en bättre idé att anlita en firma som utför denna dränering. Hur mycket det sedan kostar variera och beror ju nästan helt på arbetets omfattning samt även till viss del vilket företag du anlitar. Det skiljer nämligen ganska mycket i pris mellan olika företag som är verksamma inom dränering och speciellt då kanske i en större stad som Stockholm.

Här gäller det alltså att vara noggrann som privatsperson så att man inte bara anlitar en firma för denna dränering för att komma undan billigt. Man får ju helt enkelt det man betalar för – och detta gäller ju inte enbart dränering i just Stockholm.

Pressa priset för en dränering i Stockholm

Dock så ska man veta att det ändå finns vissa sätt att pressa priserna för denna dränering och ett av dessa trick är att man kontaktar så många företag som möjligt och därigenom kan jämföra offerter dem emellan.

En annan sak som kan få ner priset är att man numera har rätt att använda sitt Rot-avdrag och därigenom få pengar tillbaka på skatten för sin utförda dränering. Det här gäller ju över hela landet och inte bara i Stockholm – rot-avdraget är till för alla och ofta så ordnar det företag du anlitat för din dränering allt pappersarbete också. Säg bara till innan så brukar detta inte vara något problem.

En tredje sak – som dock kan vara väldigt bökig – gällande dränering och priser är att man anlitar flera olika firmor. Här gäller det dock att man verkligen tänker igenom detta innan – att ha en firma för själva dräneringen, en för grävarbete och en tredje för efterarbetet i trädgården är något som ofta kräver ett stort tålamod. En dränering i Stockholm som involverar tre stycken företag tar ofta nämligen väldigt lång tid då dessa ju inväntar varandra på ett annat sätt än om man bara anlitat ett och samma företag för allt jobb.

Det här är ju inget specifikt för just Stockholm och dränering utan går ju att applicera till nästan alla jobb och över alla städer. Ju fler kockar, desto sämre soppa – så är det bara. Kostnaden för en dränering ska inte bara mätas i pengar – det är ju din tid det handlar om också.

24 Oct 2017