Anlita takläggare i Norrtälje

Om du har villa eller fritidshus i Norrtälje och dess omgivning, behöver du se till dina tak och ibland reparera dem. En takläggare i Norrtälje hjälper dig.

Du har sedan många år ett sommarhus i Roslagen. Din familj med barn och barnbarn älskar huset och vistas där en stor del av sommaren. På senhöst och vinter lämnas huset åt sitt öde. Klimatet kring Norrtälje kan vara ganska tufft. Det får inte minst ditt sommarhus veta av och i synnerhet taket.

Under sommaren har du märkt att sommarhusets vindskivor blivit slitna. Täckplåten på skivorna tycks börja lossna och du misstänker att träet i skivorna kan ha ruttnat när regnvatten har sipprat genom spikhål. Den senaste höststormen har gjort att några takpannor kommit snett. I värsta fall har några pannor på husets taknock spruckit.

Takläggare i Norrtälje fixar sommarhusets tak

Du vet att för takläggning i Norrtälje finns erfarna hantverkare, som vet vad som händer med sommarhus som lämnas utan översyn under vintern. Efter ett möte och en diskussion, kommer ni fram till att ditt tak lyckligtvis inte behöver totalrenoveras, men något måste göras. Utöver de åtgärder du befarat, visar det sig att även stup- och hängrännor behöver bytas ut.

Takläggning i Norrtälje får du till en rimlig kostnad. Du får jobbet gjort av yrkesmän, som sin tur har stöd av takmästare och arbetsledning. De har lokala kunskaper och tillgång till plåtslagare, om det behövs. Du får veta hur din takrenovering skall utföras och ni får tillsammans besluta om vilka material som skall användas vid arbetet.

26 Jul 2022